postheadericon Znaczenie w medycynie

Człowieka atakują wszystkie stadia odżywiające się krwią, głównie jednak samice i nimfy. Na inwazję I. ricinus narażeni są przede wszystkim pracownicy leśni, zbieracze płodów leśnych oraz osoby przebywające w lasach w celach turystycznych i rekreacyjnych. W polskich warunkach klimatycznych wzmożona aktywność kleszczy przypada na kwiecień-maj, latem maleje, ponownie zwiększa się w sierpniu – wrześniu i może trwać do października.

Znaczenie w medycynie. Ślina kleszcza zawiera substancje drażniące skórę. Po jego odpadnięciu pozostają zmiany, które z czasem ustępują samoistnie. W Europie Środkowej kleszcz pospolity jest rezerwuarem i przenosicielem różnych drobnoustrojów chorobotwórczych, m.in. wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (kzm.), krętków Borrelia burgdorferi s.l. powodujących boreliozę z Lyme oraz pałeczek tu- laremii – Francisella tularensis. Kleszcze pobierają ww. patogeny z krwią zakażonych zwierząt – głównie gryzoni – i mogą je, również drogą troficzną, przekazać człowiekowi. Są też zdolne do długotrwałego ich utrzymywania w swoim organizmie oraz do przekazywania w obrębie własnej populacji – transstadialnie na następne stadia rozwojowe, a w przypadku wymienionych tu wirusów i krętków, także transowarialnie, przez zainfekowaną samicę, przez jaja na potomstwo nowej generacji.

Leave a Reply