postheadericon Zmiany naczyniowe

Szczególnie dokładnie opisano ewolucję zmian naczyniowych w prze-szczepach skóry u gryzoni. Zaraz po wykonaniu przeszczepu jego naczynia przez okres kilku godzin pozostają zapadnięte, już jednak po 24 godzinach wypełniają się krwią i światło ich jest wyraźnie poszerzone. Po trzech dobach pojawia się powolny przepływ, któremu towarzyszy z kolei zmniejszenie się światła naczyń. Po czterech dobach wypełnienie, przepływ i średnica naczyń w większości przeszczepów powracają do normy. Pojawienie się przepływu w naczyniach przeszczepu związane jest z powstaniem połączeń naczyniowych między naczyniami przeszczepu i naczyniami biorcy. Pierwszymi oznakami odrzucenia przeszczepu jest zatrzymanie się przepływu krwi w naczyniach przeszczepu, poprzedzone na 24 godziny przez poszerzenie się światła naczyń. Zatrzymanie się krążenia w allogenicznym przeszczepie skóry wydaje się być zjawiskiem bardzo istotnym w mechanizmie odrzucenia przeszczepu, choć nadal nie są dokładnie poznane procesy za to odpowiedzialne. Nie zawsze obserwuje się w tych naczyniach zmiany zakrzepowe.

Chociaż zmiany naczyniowe wymieniane są często równolegle obok czynników humoralnych i zmian naciekowych jako współodpowiedzialne za odrzucenie przeszczepu allogenicznego, nie powinno to sugerować ich niezależności od czynników humoralnych i nacieku komórkowego. Zmiany naczyniowe są ściśle związane z pojawiającymi się w ich świetle, a potem pozanaczyniowo, komórkami naciekającymi, jak i z krążącymi przeciwciałami. Komórki śródbłonka naczyń przeszczepu są jednymi z głównych komórek docelowych dla uczulonych limfocytów biorcy, a zwiększona w okresie poprzedzającym odrzucenie przeszczepu przepuszczalność naczyń ułatwia formowanie się pozanaczyniowego na-cieku komórkowego.

Leave a Reply