postheadericon Zmiana struktury w przebiegu różnicowania

W komórce nie zróżnicowanej oglądanej w mikroskopie elektronowym uderza mała ilość błon cytoplazmatycznych. Cytoplazma takiej komórki jest niemal zupełnie homogenna. Znaleźć w niej można niewielką liczbę elementów ziarnistych (rybosomy) oraz mitochondriów. Siateczka śród- plazmatyczna składa się z nielicznych, luźno ułożonych w cytoplazmie, niewielkich pęcherzyków. Miarą różnic w budowie komórek zróżnico-wanych i nie zróżnicowanych jest liczba mitochondriów. Na przykład w zróżnicowanej pełnosprawnej funkcjonalnie komórce wątrobowej znajduje się ponad 800 mitochondriów, natomiast w nie zróżnicowanej komórce, z której powstaje komórka wątrobowa, liczba mitochondriów jest dziesięciokrotnie mniejsza. Jądro komórki nie zróżnicowanej ma zazwyczaj luźno ułożoną chromatynę oraz jedno lub kilka jąderek.

Pierwszymi oznakami różnicowania komórki widocznymi w mikroskopie elektronowym już pod koniec biochemicznego etapu różnicowania są: rozbudowa siateczki śródplazmatycznej oraz pomnażanie liczby rybosomów. W wyniku stopniowych zmian dochodzi do powstania w pełni wykształconej ergastoplazmy. Zwiększa się także liczba mitochondriów’, a lizosomy i układ Golgiego ulegają rozbudowaniu. W końcu pojawiają się w cytoplazmie elementy metaplazmatyczne, które są produktami specjalistycznych funkcji pełnionych przez zróżnicowane komórki, np. miofibrile, neurofibrile ciałka podstawowe itp. Struktura jąder komórek zróżnicowanych staje się bardziej zbita.

Predeterminacja 5 determinacja. Główne procesy, w wyniku których powstają różnorodne komórki, za-chodzą w czasie rozwoju zarodkowego. Poniżej zostaną opisane główne czynniki, które w przebiegu rozwoju zarodkowego doprowadzają do nadania ogólnego kierunku zmianom specjalizacyjnym zachodzącym w komórkach. Zmiany takie można już dostrzec w samej komórce jajowej, gdzie mają jeszcze bardzo ogólny charakter. Natomiast w czasie gastrulacji następuje pełne i nieodwracalne określenie dalszego rozwoju poszczególnych grup komórek zarodka.

Leave a Reply