postheadericon Zmiana fizycznych właściwości łańcucha DNA

Wysunięto szereg hipotez dla wyjaśnienia mechanizmów wyzwala-jących zapoczątkowanie syntezy DNA: 1. Osiągnięcie przez komórkę krytycznego stężenia nukleotydów. Nukleotydy są podstawowymi elementami, z których zbudowany jest łańcuch DNA (patrz rozdz. I). Ich obecność jest niezbędna dla przeprowadzenia syntezy DNA. Przypuszcza się zatem, że jeśli stężenie nukleotydów osiągnie pewien poziom, może drogą sprzężenia zwrotnego zapoczątkować syntezę DNA.

-2. Rozpoczęcie przez komórkę syntezy polimerazy DNA. Aktywność tego enzymu zanika w fazie G2 cyklu mitotycznego. Można przypuszczać, że rozpoczęcie syntezy tego enzymu w fazie Gj następnego cyklu może wyzwalać syntezę DNA.

-3. Zmiana fizycznych właściwości łańcucha DNA. Prawidłowy łańcuch DNA jądra komórek ssaków składa się z podwójnej nici spiralnie skręconej. Replikacja (synteza) komplementarnego DNA może następować po rozkręceniu łańcucha oraz po rozdzieleniu go na pojedyncze nici. Takie pojedyncze nici mogą pełnić funkcję wzorca (primera) dla syntezy innej cząsteczki. Jest rzeczą prawdopodobną, że czynniki zmieniające fizyczną strukturę cząsteczki DNA mogą jednocześnie inicjować syntezę DNA.

Leave a Reply