postheadericon Zgodnie z rozwojem tkanki otaczającej

Zgodnie z rozwojem tkanki otaczającej przeszczep (patrz ryc. 5 A). Jeśli jednak podobnego przeszczepu dokonuje się w stadium późnej gastruli (po dokonaniu się procesu gastrulacji), wówczas u gospodarza rozwijają się dwie płyty nerwowe – własna oraz powstała z fragmentu przeszczepionego (p. ryc. 5 B). Proces determinacji rozpoczyna się jednak nieco

Oddziaływanie wewną trz komórkowe. Możliwości wzajemnego oddziaływania różnych układów w przebiegu różnicowania przedstawia graficznie schemat na ryc. 6. Obie przedstawione grupy zmian i oddziaływań zachodzących we wnętrzu komórki i między komórkami stanowią wystarczająco precyzyjne warunki do dokładnego, zachodzącego w czasie i w określonym miejscu, różnicowania komórek. Zaburzenia występujące w jednym z podanych układów doprowadzają do zaburzeń różnicowania, co przejawia się najczęściej w postaci nie kontrolowanego, wzmożonego rozrostu i powstawania nowotworu.

Leave a Reply