postheadericon Zgłaszane dolegliwości bólu w kręgosłupie

Zgłaszane dolegliwości mogą mieć różny charakter – bólu, zaburzeń czucia (drętwienie, osłabienie lub zniesienie czucia bólu, dotyku, temperatury, przeczulica, uczucia palenia, parzenia itp.), uczucia zmęczenia lub osłabienia kończyn, trudności w poruszaniu się.

Wypytując o dolegliwości chorego, a następnie ustalając chronologiczny przebieg choroby, ważnym zadaniem jest zdobycie zaufania pacjenta i wzbudzenie w nim przekonania, że od dokładności zdobytych informacji zależy pomoc, jaką od nas może otrzymać. Jest to niezwykle ważny czynnik w przypadku chorych z bólami krzyża, którzy z tych lub innych względów są osobami znerwicowanymi.

Wypytując o pierwsze objawy chorobowe, ich ewolucję w czasie, charakter oraz inne szczegóły, należy się liczyć z zawodnością pamięci ludzkiej oraz z tym, że nie każdy poświęca dostateczną uwagę swym dolegliwościom. Niekiedy chory zmienia fakty, niekoniecznie świadomie.

Większość chorych z bólami krzyża to osoby już leczone w ten lub inny sposób. W przypadkach leczenia w innych zakładach leczniczych należy wymagać skierowania lub opisu dotychczasowego leczenia.

Należy wystrzegać się chorych już leczonych, a zgłaszających się bez skierowania od prowadzącego lekarza. Z reguły są to osoby z zaburzoną psychiką, sprawdzające u wielu lekarzy opinie poprzedników, niekiedy zaś podrywające autorytet specjalistów, u których się leczą. Wiadomości o przebytych lub aktualnie leczonych chorobach mogą mieć duże znaczenie dla wyjaśnienia etiologii części bólów krzyża, np. schorzenia ginekologiczne i urologiczne.

Z reguły nie wystarcza zapytać, jakie choroby pacjent przebył, lecz należy wyliczyć te, które mogą być przyczyną istniejących dolegliwości. W przypadku potwierdzenia naszych przypuszczeń konieczne jest zasięgnięcie opinii właściwego specjalisty (ginekolog, urolog, radiolog itp.).

Leave a Reply