postheadericon ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH URAZÓW MNOGICH U DZIECI

Mnogie zranienia u dzieci spowodowane są przeważnie zadziałaniem znacznej siły urazu bezpośredniego i obecnie zdarzają się częściej w związku z wzrastającym tempem mechanizacji i motoryzacji życia codziennego. Są one zwykle wynikiem wypadków drogowo-komunika- cyjnyćh, a także upadków z wysokości oraz niefortunnych kontaktów ze zwierzętami domowymi w warunkach życia wiejskiego, zwierzętami takimi jak koń, krowa. Najważniejszym i najistotniejszym zadaniem w tej grupie następstw urazów będzie przede wszystkim ratowanie życia, co związane jest w pierwszym rzędzie ze sprawną organizacją fachowej opieki lekarskiej w szpitalu.

Leczenie mnogich następstw urazów ma swoją specyfikę, wymaga dużego doświadczenia oraz dobrego przygotowania chirurgicznego. W szpitalach wieloprofiłowych sprawa jest dużo prostsza, gdyż dyżur pełnią lekarze różnych specjalności zabiegowych i w każdej chwili mogą służyć poradą specjalistyczną i mogą również wykonać zabiegi w swojej specjalności. Natomiast znacznie trudniejsza jest sytuacja chirurga dziecięcego w małym szpitalu powiatowym, gdzie zostaje on zdany na własne siły i na własne niekiedy dość skąpe doświadczenie, i gdzie będzie musiał podjąć się opieki i leczenia nad chorym z wielomiejscowymi, i wielonarządowymi uszkodzeniami, gdy transport z uwagi na ciężki stan chorego nie będzie możliwy.

Leave a Reply