postheadericon Zarażenie postacią cysty

Cysta nieregularnie owalna, wielkości 5-14 pm, zawiera 1, 2 lub 4 jądra o strukturze jak u trofozoitu oraz wodniczki jodofilne i niestałe drobne ciałka chro- matoidalne.

Zarażenie postacią cysty następuje przez jamę ustną, w kontaminowanej żywności lub wodzie. W początkowym odcinku jelita grubego z cysty uwalnia się trofozoit.

Chorobotwórczość. Nie udowodniona. Wykrywanie. Jak pełzaka czerwonki (p. wyżej).

Zwalczanie. Nie opracowane. lodamoeba butschlii (von Prowazek, 1911) Dobell, 1919

Występowanie. Kosmopolityczny pełzak występujący w postaci trofozoitu i cysty w jelicie grubym człowieka. Prewalencja 1. butschlii w klimacie tropikalnym wynosi 20-40%, w klimacie umiarkowanym wielokrotnie mniejsza (0,25-5%), w Polsce nie jest dokładnie poznana.

Budowa i rozwój. Trofozoit wielkości 6-25 pm otoczony plazmatyczną błoną komórkową. Ektoplazma słabo oddzielona od endoplazmy jądro okrągłe z dużym kariosomem zajmującym ok. ‚/3-72 jądra, w pozycji centralnej lub bocznej, z cha-rakterystycznym przejaśnieniem wokół („halo”) i promienistym ułożeniem ziarnistości chromatynowych (ryc. 3.2, 3.31) w endoplazmie wodniczki pokarmowe, zawierające grzyby i bakterie.

Cysta nieregularnie owalna lub gruszkowata, rzadko okrągła, o długości 6- 20 pm widoczne jedno jądro o strukturze jak u trofozoitu. Występują wodniczki jodofilne: duża okrągła oraz małe owalne i pałeczkowate.

Zarażenie następuje przez jamę ustną formą cysty, z której w początkowym od-cinku jelita grubego uwalnia się trofozoit.

Chorobotwórczość. Nie została dostatecznie udowodniona. Wykrywanie. Jak pełzaka czerwonki (p. wyżej).

Zwalczanie. Nie opracowane. Acanthamoeba castellanii Douglas, 1930. Występowanie. Kosmopolityczny pełzak występujący w postaci trofozoitu i cysty opisany u ludzi w przypadkach śmiertelnych inwazji płuc i ośrodkowego układu nerwowego. Ostatnio często stwierdza się jego obecność w zmianach rogówki, zwłaszcza w Japonii, Korei Południowej, Peru i USA, gdzie był także izolowany z gardła lub jam nosa 1,7% ludzi zdrowych. Wykrywany w próbkach powietrza dużych miast (np. Londynu, Nowego Jorku), w wodach słodkich i wilgotnych glebach.

Leave a Reply