postheadericon Zabiegi operacyjne na układzie kostnym

– 1) osteotomía – przecięcie kości dla poprawienia ustawienia osi, kształtu sto-sunków anatomicznych, biomechanicznych, dla wydłużenia (jednoczasowego, etapo-wego), skrócenia kończyny, kości

– 2) zespolenie odłamów (złamania, stawu rzekomego, zrostu opóźnionego) za po-mocą przeszczepów kostnych (własnych, obcych), za pomocą elementów metalowych (śruby, płytki, gwoździe, drut, złożone konstrukcje) jest to unieruchomienie wewnętrzne, zakładane na pewien czas, które po wygojeniu kości można usunąć

– 3) uzupełnienie ubytku kości przeszczepami kostnymi, protezami metalowymi lub z tworzyw sztucznych

– 4) resekcja anatomiczna kości z rekonstrukcją w przypadkach nowotworów, wycięcie odcinka kości, zmian zapalnych i zwyrodnieniowych z jednoczasowym przeszczepieniem własnych lub obcych tkanek

– 5) resekcja biologiczna – zabieg polegający na zniszczeniu nowotworu prądem (diatermia) elektrycznym i pozostawienie zdewitalizowanej kości jako własnego przeszczepu.

Leave a Reply