postheadericon Wzrost kilku wybranych układów organizmu człowieka

Wzrost kilku wybranych układów organizmu człowieka w pierwszym okresie życia pozapłodowego. Oś rzędna – wzrost poszczególnych układów wyrażony w procentach wartości ciężaru układów noworodka, przyjęty za 100°/o. Oś odcięta – wiek w latach (wg Williamsa). lacja komórkowa powinna być rozumiana jako pojęcie węższe niż pojęcie tkanki. Na przykład w skład tkanki łącznej właściwej wchodzi kilka rodzajów komórek: fibroblasty, komórki tuczne, histiocyty itd., które razem tworzą tkankę. Populację natomiast stanowi tylko jeden z wymienionych wyżej rodzajów komórek, np. fibroblasty. W organizmie człowieka wyróżnić można cztery rodzaje populacji komórkowych: 1) populacja rozrastająca się, 2) populacja wzrastająca, 3) populacja odnawiająca się, 4) populacja statyczna lub starzejąca się. Poniżej omówimy w kolejności te populacje komórkowe.

Leave a Reply