postheadericon Wzrost dokonujący się drogą akrecji

Przerost polega na zwiększeniu masy lub objętości poszczególnych komórek, przy czym ogólna liczba komórek wchodzących w skład narządu czy organizmu pozostaje nie zmieniona. Przerost komórek jest zatem procesem związanym raczej z różnicowaniem (patrz rozdz. X). Klasycznym przykładem przerostu jest zwiększenie masy i objętości mięśni szkieletowych w wyniku treningu. W tym przypadku zwiększa się głównie masa poszczególnych komórek mięśniowych, co w efekcie składa się na zwiększenie masy całego mięśnia.

Wzrost dokonujący się drogą akrecji polega na zwiększaniu masy substancji międzykomórkowej. W tym przypadku zarówno liczba komórek, jak i masa poszczególnych komórek pozostają nie zmienione. Ten typ wzrostu wiąże się ściśle, podobnie jak przerost, ze zjawiskiem różnicowania komórek. Komórki zróżnicowane co najmniej częściowo wydzielają do swojego otoczenia określone substancje chemiczne, co zwiększa odległości między komórkami, powiększając również masę tkanki. Ta komponenta wzrostu występuje u człowieka w późniejszych fazach rozwoju płodowego, a także w pierwszym okresie życia pozapłodowego.

Leave a Reply