postheadericon Wzajemne ilościowe stosunki między tymi izozymami

Wzajemne ilościowe stosunki między tymi izozymami w określonych komórkach czy tkankach są funkcją względnej aktywności obu genów A i B. Jeżeli aktywność obu genów jest równa, to izozymy LDH będąj występować w następujących proporcjach: 1:4:6:4:1. Inna względna aktywność obu genów doprowadza do innych stosunków ilościowych między izozymami. Wiadomo, że w nie zróżnicowanych komórkach pło-dowych gen A jest względnie bardziej aktywny niż gen B. W związku z tym komórki nie zróżnicowane zawierają głównie izozymy LDH5′ i LDH4. W miarę zachodzących procesów różnicowania bardziej uaktywnia się gen B. Doprowadza to do zmiany proporcji między poszczególnymi izozymami na korzyść LDH1 i LDH2. W tkankach człowieka dorosłego przeważa izozym LDH1. Wyjątek stanowią komórki mięśni szkieletowych, w których dominującym izozymem jest LDH5.

Na uwagę zasługuje również fakt, że nowotwory złośliwe składające’ się z nie zróżnicowanych komórek mają głównie izozym typu LDH5.

Leave a Reply