postheadericon Wywiady odnośnie bólu w kręgosłupie

Rozmowa z chorym zgłaszającym się z powodu bólów krzyża może tylko wówczas prowadzić do rzeczowych wniosków, gdy jest systematyczna i wyczerpująca. Chaotyczne zebranie niedokładnych danych lub danych fałszywych da błędny obraz choroby, spowoduje niewłaściwą interpretację objawów i w rezultacie może doprowadzić do niewłaściwego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Dlatego zbierając wywiad należy m.in. wstrzemięźliwie oceniać wypowiedź chorego, która może być przesadzona i wyolbrzymiona . Nierzadko chorzy zainteresowani w korzyściach materialnych itp. celowo podają fałszywe dane (np. łączenie dolegliwości z wypadkiem w pracy) oraz agrawują lub też wręcz symulują istniejące objawy i dolegliwości.

Często chorzy, wymieniając swe dolegliwości i zauważone objawy chorobowe, przypisują im różną wagę, podkreślając jedynie te najbardziej dokuczliwe i kłopotliwe. Ocena ważności zgłaszanych objawów należy do lekarza. Niejednokrotnie objawy pozornie drugoplanowe mają większe znaczenie diagnostyczne niż skargi główne, tym bardziej że zaburzenia czucia lub osłabienie siły mięśniowej dotyczą odcinków ciała oddalonych od miejsca toczącego się procesu chorobowego (np. skargi na bóle w okolicy stawu biodrowego itp.).

Leave a Reply