postheadericon Wyrównywanie wstrząsu

W omawianiu wyrównywania wstrząsu podkreślono potrzebę uzgodnienia składu optymalnych wlewów profilaktycznych i w okresie pełnych objawów wstrząsu (stężenie roztworów glukozy, zestaw elektrolitów, leki przeciwkwasicze i odwadniające, sterydy, płyny białkowe) oraz zapewnienie zapasu tych leków dla przynajmniej dwu przypadków nagłych. Wobec nowych osiągnięć medycyny i zmian podejść do proble-mów wstrząsu dobrze byłoby upowszechnić te zagadnienia przez odpowiednie opracowania dla użytku lekarza praktyka. Podobnie należałoby upowszechniać osiągnięcia chirurgii w najcięższych grożących życiu urazach głowy, brzucha i klatki piersiowej. Udostępnienie konsultacji specjalistycznej uznano również za ważny czynnik usprawnienia leczenia. Uświadamianie społeczeństwa przez broszury i środki masowego przekazu w zakresie pierwszej pomocy w ciężkim urazie uznano za bardzo ważny element usprawnienia leczenia.

Przewodnicząca Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej podziękowała wszystkim za udział w Jednodniówce, podkreślając duże osiągnięcia w lecznictwie ciężkich urazów, czego przykładem jest przypadek rozległych zabiegów wytwórczych jaki zademonstrował koi. Roman Gross. Wyraziła nadzieję, że Jednodniówka zmobilizuje nas do wzmożenia zarówno akcji zapobiegawczych jak usprawnienia diagnostyki i leczenia najcięższych urazów u dzieci.

Jako temat na następną Jednodniówkę wysunięto profilaktykę i leczenie wstrząsu urazowego oraz problemy taktyki chirurga dziecięcego w leczeniu złamań kończyn.

Leave a Reply