postheadericon Wypełnienie ubytku przeszczepami kostnymi

Zniekształcenia, przykurcze i ogniska gruźlicze stawu w okresie III leczy się operacyjnie, wycięciem ogniska bądź wycięciem stawu. W zależności od rodzaju i rozległości zmian oraz od zawodu chorego podejmuje się zabiegi rekonstrukcyjne, wy-twarza stawy zastępcze lub, wyjątkowo, usztywnia się staw.

W gruźlicy kolana trudności rozpoznawcze sprawiają częste postacie wysiękowe. Postacie ziarninowe (tumor albus genus) i martwicze są łatwiejsze do rozpoznania. Mają one przebieg bardziej złośliwy, a obja-wy kliniczne wyraźniejsze. Długo utrzymujący się odczyn wysiękowy spotyka się w po-dostrych i przewlekłych zapaleniach nieswoistych i w pourazowych uszkodzeniach kolana z pourazowym zanikiem mięśnia czworogło- wego. Za gruźlicą przemawia zgrubienie skóry i torebki stawowej, powiększenie węzłów chłonnych podkolanowych lub pachwinowych, zaostrzenie dolegliwości i objawów zapalnych po fizykoterapii (prowokacja diagnostyczna), przyśpieszony OB i żywe od-

Leave a Reply