postheadericon Wyniki badań stanu chorego

Wyniki badań muszą być dokładnie i jasno udokumentowane w celu właściwej oceny stanu chorego.

W wywiadzie ważne znaczenie ma pytanie o przyczynę zgłoszenia się do lekarza. Następnie należy pytać o skargi główne, początek, przebieg choroby, dotychczasowe leczenie i przebyte choroby (w tym dziedziczne, rozwój itp.).

Rozmowa z chorym, który zgłasza bóle krzyża, powinna być systematyczna i wyczerpująca! Zbieranie niedokładnych lub fałszywych danych da błędny obraz choroby, spowoduje niewłaściwe wyciąganie wniosków i doprowadzi do niewłaściwego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Dlatego zbierając wywiad należy ostrożnie oceniać wypowiedź chorego, która może nosić znamiona symulacji, agrawacji lub (rzadko!) dysymulacji (osoby na tzw. stanowiskach, sportowcy). Ocena i wybiórczość tego, co powiedział pacjent, należy do lekarza, gdyż nieraz objawy drugoplanowe mają większe znaczenie diagnostyczne niż skargi główne.

Zgłaszane dolegliwości w bólach krzyża mogą mieć różny charakter: ból, zaburzenie czucia, spaczenie, osłabienie lub zniesienie czucia bólu, dotyku, temperatury, przeczulica, uczucie palenia, osłabienie siły kończyny, trudności w poruszaniu się itp.

Przy pytaniu o dolegliwości chorego i ustalaniu chronologii choroby ważne jest zdobycie zaufania pacjenta i wzbudzenie w nim przekonania, że od dokładności zdobytych informacji zależy pomoc, jaką może od nas otrzymać. Nie wolno zapominać o tym, że często chory nieświadomie zmienia fakty dotyczące dolegliwości chorobowych.

Większość chorych z bólami krzyża to osoby zazwyczaj leczone w ten lub inny sposób. W przypadku leczenia w innych zakładach leczniczych należy wymagać skierowania lub opisu dotychczasowego leczenia. Niekiedy wiadomości o przebytych lub aktualnie leczonych chorobach mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia etiologii dolegliwości imitujących bóle krzyża (np. schorzenia ginekologiczne czy urologiczne). Istotne jest też poznanie warunków życiowych, mieszkaniowych, środowiska i rodzaju pracy chorego, gdyż daje to pogląd na wymagania stawiane narządowi ruchu pacjenta.

Należy pamiętać o tym, że czas poświęcony zbieraniu wywiadu u chorego z bólami krzyża nigdy nie jest stracony.

Leave a Reply