postheadericon Wyciągi bezpośrednie

Wyciągi bezpośrednie. Są to wyciągi, których siła działania przenosi się bezpośrednio przez kość na ognisko chorobowe lub pourazowe. W wyciągu bezpośrednim za czaszkę kolce klamer wyciągowych zaczepia się za zewnętrzne blaszki kości ciemieniowych lub skroniowych. Przy wyciągu na kończynach gwoździe lub druty wyciągowe przeprowadza się przez wyrostek łokciowy (złamanie kości ramiennej), nadkłykcie kości udowej (złamanie uda), przez kość piętową (złamanie goleni) lub za paliczki obwodowe (złamanie paliczków i śródręcza). W wyjątkowych przypadkach (np. zwichnięcie centralne głowy kości udowej) wyciąg przeprowadza się za krętarz i szyjkę kości udowej.

Skórę przygotowuje się jak do zabiegu operacyjnego. Następnie w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, w warunkach czystości operacyjnej wprowadza się w kość gwoźdź Steinmanna, drut Kirschnera, klamrę Crutchfielda czy śrubę Leveufa. Miejsce przebicia skóry zabezpiecza się jałowymi gazikami. Na końce drutu czy gwoździa przyczepia się klamrę wyciągową i przez układ bloczków odpowiednio obciąża ciężarkami.

Leave a Reply