postheadericon Wybrane morfologiczne różnice

Wybrane morfologiczne różnice między T. solium i T. saginata omówiono wyżej. Proglotydy hermafrodytyczne T. solium są mniejsze, zawierają niemal o połowę mniej pęcherzyków jądrowych (150-200), a jajnik jest trójpłatowy pro-glotydy maciczne, również mniejsze, zawierają mniej (30 000 do 50 000) jaj, odrywają się od reszty strobili po kilka, najczęściej 5-6, a pozbawione zdolności do samodzielnego poruszania się biernie wydostają się z odchodami na zewnątrz (ryc. 4.35). Zewnętrzna osłonka embrionalna jaja inwazyjnego, która także łatwo odpada, pozbawiona jest nitkowatych filamentów.

Onkosferą wraz z bezpośrednio otaczającą ją bliższą osłonką embrionalną wyka-zuje negatywną reakcję przy barwieniu metodą Ziehla-Nelsena. Większość jaj nie wydostaje się zwykle z macicy w środowisku zewnętrznym, stanowiąc źródło jedno-czesnego zarażenia żywiciela pośredniego dużą liczbą jaj inwazyjnych, co prowadzi do intensywnej wągrzycy. Z onkosfery przebijającej się czynnie z jelita do krwiobie- gu powstaje u świni w ciągu 3-4 mies. pęcherzykowata larwa – wągier (cysticercus cellulosae). Mimo możliwości osiedlenia się we wszystkich prawie narządach wągry umiejscawiają się najczęściej w mięśniach języka, żuchwy, szyi, lędźwi, łopatki, przepony i serca.

Leave a Reply