postheadericon „Wybiórcze naprowadzanie”

Zjawisko „wybiórczego naprowadzania” jest swoistą odmianą ruchu ko-mórek, którego kierunek i zasięg są ściśle określone przez podłoże. „Wybiórcze naprowadzanie” ma szczególnie duże znaczenie dla różnico-wania komórek w rozwoju zarodkowym i płodowym.

Indukcja pierwotna zachodząca we wczesnych stadiach rozwoju za-rodkowego jest możliwa dzięki wędrówkom komórek układu działającego (induktora) w kierunku komórek układu reagującego. I tak indukcja płyty nerwowej (zawiązka układu nerwowego) z fragmentu ekto- dermy (układ reagujący) jest możliwa dzięki wędrówce komórek mezo- dermy (układ działający, induktor).

Komórki mezodermy bezbłędnie wędrują ku ektodermie, a pod jej fragmentem, który ulegnie różnicowaniu w płytę nerwową, zatrzymują się. Komórki ektodermy i mezodermy nie mają identycznych właściwości powierzchniowych i dlatego nie dochodzi między nimi do bezpośredniego kontaktu odległość między tymi komórkami jest nie mniejsza niż 30 Mm.

Leave a Reply