postheadericon Wrotami inwazji T. gondii

Wrotami inwazji T. gondii do organizmu człowieka jest najczęściej jama ustna (zarażenie per os). Z pokarmem pochodzenia zwierzęcego mogą dostać się postacie bradyzoitów w cystach lub tachyzoitów w pseudocystach, natomiast ze skażonym kałem zarażonego T. gondii kota – postacie sporozoitów w sporocystach. Uwalnianie postaci inwazyjnych (bradyzoity, tachyzoity, sporozoity) z tych struktur następuje prawdopodobnie w jelicie cienkim, gdzie pasożyt wybiórczo wnika do makrofagów oraz komórek siateczki lub śródbłonka i monocytów następnie przenosi się – tworząc pseudocysty np. w monocytach – do węzłów chłonnych, mięśni poprzecznie prążkowanych (także mięśnia sercowego) i gładkich, a także do ośrodkowego układu nerwowego, rdzenia kręgowego, gałki ocznej i innych narządów cysty wytwarza głównie w tkance mięśniowej i nerwowej. Rzadziej wrotami inwazji jest uszkodzona skóra (opisano u pracowników laboratoryjnych) lub błona śluzowa rec- tum (u homoseksualistów).

Wydaje się mało prawdopodobne zarażenie pojedynczymi pasożytami. Z do-świadczeń w hodowlach tkankowych wynika, że postacie pozakomórkowe T. gondii po pęknięciu zniszczonej komórki natychmiast wnikają do dalszych komórek. Cysty wypełnione bradyzoitami, o małej aktywności w tkankach (np. mięśniowej), stanowią najważniejszy rezerwuar T. gondii nie tylko u zwierząt, lecz także u ludzi. W środowiskowych łańcuchach pokarmowych zarażenie tym pierwotniakiem obejmuje kolejnych żywicieli pośrednich, spośród których drobne gryzonie i ptaki trafiają do żywiciela ostatecznego, w którym cykl rozwojowy toksoplazmy się zamyka. Transmisja międzyosobnicza T. gondii w populacji człowieka bywa możliwa w szczególnej, najbliższej interakcji matka-płód, gdy zarażenie następuje tachyzo- itami, które np. w monocytach matki dostają się do krwi płodu. Najczęstsze transmisje to: zwierzę-człowiek lub zwierzę-środowisko zewnętrzne-człowiek.

Chorobotwórczość. T. gondii wywołuje u człowieka toksoplazmozę (toxoplas- mosis). Toksoplazmoza nabyta jest typową antropozoonozą (choroba odzwierzęca). Natomiast toksoplazmoza wrodzona to zarażenie człowiek-człowiek (matka-płód).

W ostrej postaci toksoplazmozy nabytej występuje podwyższona temperatura ciała (ok. 38,5°C) oraz objawy ze strony narządów objętych inwazją. Najczęściej rozpoznaje się postacie: węzłową, uogólnioną i gałki ocznej.

Leave a Reply