postheadericon Wieloogniskowa inwazja

W wieloogniskowej inwazji mogą występować zmiany w mózgu w postaci poje-dynczych lub mnogich ropni, głównie w strukturze półkul mózgowych w części środkowej takich ognisk wytwarza się martwica, z naciekiem komórek limfoidal- nych i plazmatycznych. Ropniom śródmózgowym towarzyszą ogniskowe lub uogólnione zmiany zapalne w oponach. Ostatnio w zespole AIDS stwierdzono rzadkie dotychczas przypadki zapaleń szyjki macicy i pochwy, pęcherza moczowego, odmiedniczkowego zapalenia nerek lub ropni nerek, oprócz innych zmian w narządach miednicy mniejszej, wywołane przez pełzaka czerwonki. Postacie pozajelitowe pełzakowicy są to więc: wątrobowa, płucno-opłucnowa, mózgowa i in.

W bezobjawowym zarażeniu tym pasożytem, zwłaszcza w krajach o klimacie umiarkowanym, pierwotniak bytuje prawdopodobnie tylko w świetle jelita. Konieczne różnicowanie Entamoeba histolytica badaniami biochemicznymi i molekularnymi z niepatogennym gatunkiem Entamoeba dispar Brumpt, 1925. Według aktualnych danych w większości przypadków – dotychczas rozpoznawanej nieczerwonko- wej pełzakowicy jelitowej lub zarażenia bezobjawowego – w kale wykrywa się E. dispar, co nie wymaga postępowania terapeutycznego (wg SOZ, za Myjakiem).

Leave a Reply