postheadericon Wieloodłamowe złamanie miednicy

Najczęściej popełnianym błędem, popełnianym zwłaszcza przez młodych niedoświadczonych kolegów, w niesieniu pomocy rannym dzieciom z wielorakimi uszkodzeniami polega na tym, że kwalifikację chorych przeprowadza się w zależności od miejsca zranienia, a nie od znaczenia fizjologicznego uszkodzonego narządu. Najczęstsze popełniane błędy dotyczą szczególnie tych przypadków, w których na plan pierwszy wybija się najbardziej widoczne następstwo urazu, jakim jest złamanie.

Wieloodłamowe złamanie miednicy lub złamanie większej liczby żeber zostaje skierowane do oddziału urazowego dziecięcego. Tymczasem towarzyszące temu zranienie pęcherza, pęknięcie śledziony lub wątroby wymagać będzie szybko zabiegu urologicznego lub chirurgicznego, zostawiając na później uszkodzenia układu kostnego. Podobnie dziecko nieprzytomne zostaje skierowane na oddział neurochirurgiczny. Nie zostaje dokładnie zbadane, a tymczasem główny dramat dotyczy jamy brzusznej lub klatki piersiowej. W takim przypadku życie dziecka może ratować jedynie zabieg operacyjny w zakresie jamy brzusznej lub klatki piersiowej.

Leave a Reply