postheadericon Według Jernego

Według Jernego do centralnych narządów limfatycznych napływają komórki z informacją o syntezie immunoglobulin skierowanych tylko przeciw antygenom transplantacyjnym danego gatunku, w tym także przeciw antygenom własnym organizmu. Taką tylko bowiem informację zawierają w swym genomie komórki płciowe. Napływające komórki in-tensywnie proliferując ulegają mutacjom, dzięki czemu powstają limfocyty, a następnie ich klony zdolne do odpowiedzi immunologicznej przeciw olbrzymiej ilości antygenów. Wszystkie te komórki stopniowo

\emigrują na obwód z wyjątkiem tych, które w trakcie mutacji nie utraciły zdolności do odpowiedzi na własne antygeny. Takie komórki ulegają w tych narządach likwidacji. Koncepcja Jernego mimo swej kon-trowersyjności wyjaśnia niewytłumaczalny dotąd fakt, że wśród limfocytów ssaka klony gotowe do odpowiedzi przeciw allogenicznym antygenom transplantacyjnym obejmują znacznie więcej komórek niż na przykład klony skierowane przeciw antygenom ksenogeniczym.

Leave a Reply