postheadericon W zależności od pozycji zakończenia aksonu

Obecnie pod pojęciem synapsy według określenia Katza rozumiemy „anatomicznie zróżnicowany i wyspecjalizowany pod względem funkcji obszar kontaktu pomiędzy neuronami oraz pomiędzy neuronem a ko-mórkami innych układów, jak np. receptorami bądź też komórkami efek- torowymi (np. włókna mięśniowe).”

Do większości komórek nerwowych, a szczególnie komórek ośrodkowego układu nerwowego dochodzi olbrzymia liczba zakończeń nerwowych łączących się z nimi poprzez synapsę i przenoszących informacje z wielu innych neuronów. Tak złożony system przyczynia się do sprawnej koordynacji układu nerwowego. Część z tych połączeń stanowią tzw. synapsy pobudzeniowe, funkcją innych jest hamowanie impulsów nerwowych.

W zależności od pozycji zakończenia aksonu w stosunku do post synaptycznej składowej połączeń wyróżniamy synapsy: akso-aksoniczne, aksosomatyczne i aksodendryczne. Połączenia te zróżnicowane są pod względem kształtu, wielkości oraz rozłożenia w różnych obszarach zarówno ośrodkowego jak i obwodowego układu nerwowego.

Leave a Reply