postheadericon W technice operacyjnej

Z naszych jeszcze stosunkowo niewielkich doświadczeń oraz w oparciu o dane z piśmiennictwa można wyciągnąć jednak pewne wnioski dotyczące postępowania w przypadkach urazu narządów miąższowych jamy brzusznej u dzieci.

– 1. W technice operacyjnej należy dążyć do rekonstrukcji narządu uszkodzonego urazem, zwłaszcza śledziony, ‚która u dziecka ma ogromne znaczenie w mechaniźmie obrony immunologicznej ustroju.

– 2. Rekonstrukcja głębokich uszkodzeń narządów miąższowych przy stosowaniu odpowiedniej techniki chirurgicznej jest możliwa i należy podejmować ryzyko jej stosowania.

– 3. W postępowaniu pooperacyjnym należy zawsze uwzględnić leczenie wspomagające mechanizmy obronne ustroju, przy użyciu wszystkich dostępnych środków farmakologicznych, krwi i preparatów krwiopochodnych.

URAZY WIELONARZĄDOWE W MATERIALE, KLINIKI CHIRURGII DZIECIĘCEJ W ŁODZI

Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii AM w Łodzi Kierownik: doc. dr hab. med. Jadwiga Jankowska

Wzrost liczby urazów u dzieci jest zjawiskiem obserwowanym powszechnie. Podstawową przyczyną jest żywiołowy rozwój techniki, jej wdzieranie się do wszystkich dziedzin życia, przy jednoczesnym osłabieniu opieki nad dziećmi. Działania profilaktyczne, apele, ostrzeżenia i tym podobne akcje – nie są w stanie zahamować tej tendencji. Wzrasta także liczba dzieci, które ulegają urazom ciężkim, wielonarzą- dowym.

W Klinice Chirurgii Dziecięcej w Łodzi w latach 1972-1982 hospitalizowano z powodu urazu niemal 7000 dzieci. Wśród nich 133 uległo urazowi wielonarządowemu. Zmarło z tej liczby 6 dzieci. Śmiertelność z powodu urazów wielonarządowych wynosi więc w naszym materiale

Leave a Reply