postheadericon W oocytach i komórkach jajowych

W oocytach i komórkach jajowych płazów występują charakterystyczne duże chromosomy, przypominające swym wyglądem szczotkę do czyszczenia klosza lampy naftowej (patrz także rozdz. IV). Chromosomy takie składają się z nici osiowej, od której odchodzą odgałęzienia mające kształt pętli. W obrębie pętli odbywa się intensywna synteza RNA, co dowodzi obecności w niej czynnych genów. Jeśli do środowiska, w którym znajdują się chromosomy, dodać histony, wówczas następuje zahamowanie syntezy RNA, a po pewnym czasie także zmiana rozwiniętej pętli w piknotyczny, mocno wybarwiający się chromomer. Chro- momery takie składają się z ciasno zwiniętych nici DNA oraz histonów bogatych w argininę.

Uderzająca jest również zgodność ilości DNA i histonów występujących w jądrze. Jedno diploidalne jądro komórek ssaków zawiera 6,2 X X10~12 g DNA i odpowiednio 6,6X10″12 g histonów. Wagowy stosunek DNA : histony wynosi zatem jak 1 : 1. Stosunek taki jest charakterystyczny dla nie zróżnicowanych, intensywnie dzielących się komórek. Dla komórek zróżnicowanych stosunek DNA : histony wynosi natomiast jak 1:2. Dowodzi to dodatkowo udziału histonów w represji genów występującej w czasie różnicowania.

Leave a Reply