postheadericon W odróżnieniu od obrażeń odosobnionych

W odróżnieniu od obrażeń odosobnionych poszczególnych narządów czy okolic ciała, obrażenia wielonarządowe ciągle stanowią poważny problem diagnostyczny i leczniczy. Ciężki stan chorego, wymagający szybkiego, prawidłowego leczenia wielokierunkowego, nie sprzyja często dokładności rozpoznania, zmuszając równocześnie do podjęcia niejednokrotnie trudnej decyzji co do kolejności zaopatrzenia poszczególnych obrażeń. Ożywianie, zapewnienie drożności dróg oddechowych i wydol-ności oddechowej, opanowanie krwotoku, walka ze wstrząsem i przywrócenie wydolności krążeniowej są postępowaniem pierwszoplanowym, ale następnie w grę wchodzi ‚trudna decyzja co do wykonania zabiegu operacyjnego, zwłaszcza gdy istnieje kilka możliwości [7, 9, 13, 15, 19, 20].

Zgromadzone już doświadczenie kliniczne wykazało możliwość ich skutecznego leczenia. Woiąż gromadzone jest doświadczenie kliniczne i organizacyjne, by otrzymać jednolity schemat postępowania. Chirurg ogólny najczęściej jest pierwszym lekarzem oceniającym stan chorego w szpitalu i jemu też przypisuje się największe predyspozycje przy dalszym kierowaniu zespołem wielospecjalistycznym [5],

Leave a Reply