postheadericon Uwzględniając morfologiczne rozbieżności

Inną charakterystyczną cechą morfologii synapsy o chemicznym spo-sobie przekaźnictwa jest obecność szczeliny synaptycznej o określonej szerokości – zwykle powyżej 20 nm. W niektórych synapsach zawiera ona system włókienek bądź kanalików stanowiących połączenia pomiędzy błoną pre- i postsynaptyczną.

Wreszcie zwiększona grubość i gęstość błony postsynaptycznej w tym typie synaps odpowiada zasadniczemu postulatowi o specyficznych miejscach receptorowych reagujących z uwolnioną substancją przekaź-nikową.

Uwzględniając morfologiczne rozbieżności w różnych elementach składowych synaps tego typu, w zależności od miejsca, gdzie są zloka-lizowane, oraz rodzaju uwalnianej substancji, należy podkreślić jedna-kowy mechanizm przekazywania impulsów nerwowych. Mechanizm ten jest zawsze związany z działaniem chemicznych substancji przekaźniko-wych.

Leave a Reply