postheadericon Uwolnienia substancji przekaźnikowej

-1) uwolnienia substancji przekaźnikowej z zakończeń presynaptycz- nych, 2) dyfuzji tej substancji przez szczelinę synaptyczną,

-3) reakcji substancji przekaźnikowej z receptorem i pełnego rozwoju odpowiedzi postsynaptycznej. Wydaje się, że ten ostatni czynnik odpowiedzialny jest za znaczną część opóźnienia synaptycznego.

Leave a Reply