postheadericon Ustalenie zmian biochemicznych

Ustalenie zmian biochemicznych w komórce pociąga za sobą zmiany w jej budowie. W ten sposób komórki przystosowują się do sprawniejszego wykonywania pracy chemicznej określającej specjalizację. Etap różnicowania, w którym komórki zmieniają swoją budowę, nosi nazwę różnicowania komórkowego (cytodyferencjacji).

Jeśli różnicowaniu podlega zespół komórek, wówczas zmiany w bu-dowie dotyczą wszystkich komórek zespołu. W wyniku takich zmian cała grupa komórek zestraja swoje wysiłki w usprawnieniu wykonywania funkcji charakteryzujących specjalizację. Ten etap różnicowania nosi nazwę różnicowania tkankowego.

Ostateczne dostosowanie zespołu komórek do wykonywania w sposób stały określonej funkcji nosi nazwę różnicowania funkcjonalnego. Podane wyżej etapy różnicowania występują szczególnie wyraźnie w rozwoju płodowym. Składają się one wspólnie z przemieszczaniem różnych typów komórek na zjawisko wytwarzania narządów (organogene- zę). Różnicowanie komórek w jego złożonej postaci występuje również w życiu pozapłodowym, ma jednak wtedy nieco inny charakter.

Leave a Reply