postheadericon Udzia? cytoplazmy w procesie różnicowania

Niejednorodność cytoplazmy komórki jajowej oraz istnienie zjawiska predeterminacji (p. wyżej) wskazuje, że cytoplazma może odgrywać ważną rolę w procesie różnicowania. Nie wskazuje to jednak na sposoby, za pomocą których cytoplazma może oddziaływać na kształtowanie się różnicowania komórki.

W procesie różnicowania, jak wspomniano wyżej, główną rolę odgrywa przestrojenie aktywności genów. Można zatem logicznie przypuszczać, że udział cytoplazmy w tym procesie powinien polegać na oddziaływaniu na aktywność genów, a więc na oddziaływaniu na chromosomy. Cytoplazma może oddziaływać na chromosomy. Pierwszy dowód na to uzyskano przed z górą 50 laty, przemieszczając chromosomy w cytopla- zmie. W przebiegu bruzdkowania w jajach Ascaris megalocephala pojawiają się (oprócz innych) 2 olbrzymie chromosomy, które w trakcie zachodzących podziałów ulegają rozpadowi i zanikają. Dzieje się tak we wszystkich komórkach somatycznych. Jeśli jednak komórki zawierające olbrzymie chromosomy poddaje się wirowaniu, wówczas zjawisko rozpadu chromosomów i ich zaniku nie występuje. Dzieje się tak dlatego, że w trakcie wirowania chromosomy olbrzymie przesuwają się w inną okolicę cytoplazmy. Cytoplazma innej części tej samej komórki nie wywiera już destruktywnego wpływu na chromosomy.

Leave a Reply