postheadericon Typy odpowiedzi immunoiogicznej

Odpowiedź typu humoralnego przejawia się obecnością przeciwciał w surowicy krwi, chłonce i w płynach tkankowych, a także przeciwciał, które mogą lokować się na powierzchni komórek jako tak zwane przeciwciała cytofilne (nie należy ich utożsamiać z podobnymi do immuno- globulin receptorami limfocytów). Przykładem przeciwciał cytofilnych mogą być reaginy, które lokują się na powierzchni komórek, głównie komórek tucznych, i gotowe są do interakcji ze specyficznym antygenem. Po interakcji z antygenem powodują one wydzielenie przez komórkę tuczną jej ziarnistości zawierających histaminę i inne substancje czynne. Reaginy odpowiedzialne są za tak zwaną odpowiedź wczesną, ujawniającą się w ciągu kilku sekund do około 30 minut od podania antygenu i należą w większości do klasy IgE (patrz dalej).

W odpowiedzi typu komórkowego z antygenem reagują bezpośrednio komórki, a mianowicie limfocyty T. W interakcji ze specyficznym anty-genem wydzielają one substancje humoralne zwane limfokinami, które między innymi czynnościami wtórnie wciągają do odpowiedzi immuno-logicznej także makrofagi i granulocyty. Podanie miejscowe antygenu wywołującego odpowiedź typu komórkowego powoduje naciekanie przez komórki miejsca podania antygenu nie wcześniej niż po 24 godzinach. Dlatego ten typ odpowiedzi określa się czasami jako odpowiedź późną. Najczęściej określony antygen może wywoływać równolegle odpowiedź immunologiczną typu humoralnego i komórkowego, a która z tych odpowiedzi przeważa, zależy od postaci, w jakiej użyjemy danego antygenu, a także od drogi i sposobu uczulenia. Pewne antygeny mogą jednak bardziej lub mniej wybiórczo indukować tylko jeden typ odpowiedzi immunologicznej.

Leave a Reply