postheadericon Typ Microsporidia

Typ Microsporidia obejmuje wewnątrzkomórkowe pasożyty różnych zwierząt kręgowych i bezkręgowców. Ostatnio udowodniono występowanie niektórych gatunków także u ludzi. Należą do najmniejszych pasożytów człowieka, o wymiarach 1,5-2 |um. U zwierząt opisano postacie wielkości 2-7 x 1,5-5 |jm. Na jednym biegunie komórki pierwotniaka występuje tzw. kanał biegunowy, w którym znajdują się charakterystyczne powrózki (coils) ich liczba pomaga w trudnej klasyfikacji gatunków. Biegun zawierający te struktury ma prawdopodobnie szczególne znaczenie przy wnikaniu pasożyta do komórki żywiciela.

W typie rzęskowce (Ciliophora) pierwotniaki należące do klasy Kinetofragmino- phorea, z rzędu Trichostomatida, charakteryzują się w większości obecnością licznych rzęsek wychodzących z kinetosomów, w pobliżu których wyróżnia się włókna kinetodesmalne, postciliarne i transwersalne, tworzące w ektoplazmie układy (infra- ciliaturd), wykorzystywane w różnicowaniu gatunków. Cytostom bliżej bieguna przedniego przechodzi w cytopharynx\ w endoplazmie liczne wodniczki pokarmowe i pojedyncze wodniczki tętniące (nefroplazma) oraz 2 jądra małe (micronucleus) – biorące udział w rozmnażaniu i duże (macroniicleus) – odpowiadające za inne procesy fizjologiczne w komórce. Dzielą się poprzecznie (podział tetrigeniczny) i odtwarzają organelle komórkowe znane jest u nich zjawisko koniugacji oraz autoga- mii.

Podział systematyczny pierwotniaków (Piotozoa Goldfuss, 1818) występujących u człowieka

W hodowli parametry biometryczne zależą od składu podłoża, pH, temperatury, dostępu tlenu i innych warunków. W hodowlach aksenicznych (bezbakteryjnych) na pożywce Roiron-Ratner uzyskuje się krzywe wzrostu populacji T. vaginalis, w których wyróżnia się następujące okresy: 1 – wzrostu utajonego, 2 – wzrostu logarytmicznego, 3 – równowagi, 4 – wzrostu ujemnego (ryc. 1.4). Kształt tych krzywych zmienia się pod wpływem czynnika abiotycznego, np. chemicznego (ryc. 1.5, 1.7B) lub biotycznego, np. grzyba Candida albicans (ryc. 1.8).

Leave a Reply