postheadericon Trudności rozpoznawcze Pyle

Trudności rozpoznawcze mogą wyniknąć przy próbie sprecyzowania rozpoznania jednostek o podobnych objawach klinicznych i przebiegu, zwłaszcza w przypadkach przebiegających nietypowo, z dodatkowymi objawami, nietypowymi lub właściwymi dla szeregu grup chorobowych, np. współistnienie zespołu Mariana i Reckling- hausena, dysplazji chrzęstno-kostnej i stanu dysraficznego.

Leczenie zniekształceń towarzyszących chorobom układowym jest trudniejsze od leczenia zniekształceń powstających na innym podłożu. Nie można bowiem usunąć czynnika powodującego zniekształcenia lub sprzyjającego ich nasilaniu się. Dlatego leczenie zachowawcze powinno być bardziej skrupulatne, dokładne i konsekwentnie prowadzone. Obowiązują w nim te same zasady, co w leczeniu zniekształceń innego pochodzenia. Należy tu przywracanie prawidłowych warunków statycznych, korekcja aparatami ortopedycznymi, obuwiem, a zwłaszcza usprawnieniem ruchów w grupie chorób upośledzających sprawność i zakres ruchów, natomiast ćwiczę-

Leave a Reply