postheadericon Trofozoit nieregularnie okrągły

Entamoeba hartmanii von Pro wazek, 1912. Występowanie. Kosmopolityczny pełzak bytujący w postaci trofozoitu i cysty w jelicie grubym człowieka częstość występowania w Polsce niedostatecznie zbadana.

Budowa i rozwój. Trofozoit nieregularnie okrągły, otoczony plazmatyczną błoną komórkową, wielkości 3-11 pm brak wyraźnego zróżnicowania na ektopla- zmę i endoplazmę, w temperaturze pokojowej porusza się powoli, tworząc pojedyncze szerokie nibynóżki, natomiast w temp. 37°C ruchem przypomina E. histolytica. Jądro (1,5-3 pm średnicy) z kariosomem najczęściej w centrum i chromatyną w pojedynczych grubych grudkach, skupioną przy błonie jądrowej endoplazma ziarnista, w wodniczkach pokarmowych widoczne bakterie lub grzyby drożdżopo- dobne (ryc. 3.2, 3.31).

Cysta okrągła lub lekko owalna, o średnicy 4-8 pm, widoczne 1-4 jądra o strukturze jak w jądrach trofozoitu kilka owalnych ciał chromatoidalnych i drobnych wodniczek jodofilnych (ryc. 3.31).

Zarażenie następuje przez jamę ustną postacią cysty, która w jelicie grubym uwalnia trofozoit. Żyje on w świetle jelita okresowo przekształca się w cystę.

Występowanie. Kosmopolityczny pełzak występujący w postaci trofozoitu i cysty w jelicie grubym człowieka, świni i małpy częstość zarażenia w Polsce zbadana niedostatecznie.

Budowa i rozwój. Trofozoit różnokształtny, wielkości 10-20 pm (najczęściej 12-18 pm), otoczony plazmatyczną błoną komórkową. Ektoplazma słabo oddzielona od endoplazmy, w wodniczkach pokarmowych bakterie oraz – częściej niż u pełzaka czerwonki – drożdże lub grzyby drożdżopodobne. Jądro okrągłe 3-4 pm

Leave a Reply