postheadericon Tasiemczyca

Zarażenie następuje per os, postaciami inwazyjnymi dla człowieka – wągrami, które w jelicie cienkim po 2-3 mies. przekształcają się w dojrzałego tasiemca nieuzbrojonego.

Chorobotwóczość. Tasiemczyca, tenioza (tcieniosis), wywołana przez tego ta-siemca przebiega z uczuciem dyskomfortu, napadowymi bólami brzucha (u V3 pa-cjentów bóle poranne o charakterze ssania lub ucisku – bóle głodowe), nudnościami, wzrostem lub upośledzeniem łaknienia, obniżeniem aktywności ruchowej. Badaniem przedmiotowym stwierdza się często znaczne napięcie powłok brzucha, wzmożoną perystaltykę jelit oraz u dzieci, u których przebieg jest cięższy niż u osób dorosłych, zaburzenia wzrostu i przyrostu masy ciała. W dłużej trwającym zarażeniu występują: zmniejszenie ogólnej kondycji, uczucie osłabienia, zaburzenia snu i pamięci (u dzieci gorsze wyniki w nauce) pojawiają się naprzemiennie z zaparciem biegunki. Do bardzo rzadkich objawów należą długotrwała biegunka, niedokrwistość i zmiany skórne o charakterze pokrzywki. Niekiedy proglotydy zatykają przewody żółciowe lub trzustkowe, a skłębione strobile powodują niedrożność jelit. W 20% przypadków zarażenie przebiega bezobjawowo.

Leave a Reply