postheadericon Synapsy pobudzeniowe o przekaźnictwie chemicznym

Badania morfologiczne ujawniły bardzo dużą różnorodność typów synaps o takim sposobie przekaźnictwa. U kręgowców zaliczamy do nich m.in.: złącza nerwowo-mięśniowe synapsy różnych okolic ośrodkowego układu nerwowego czy też synapsy w zwojach układu współczulnego. Wszystkie te synapsy mają jednak pewne wspólne morfologiczne cechy determinujące ich funkcję.

Przede wszystkim należy wymienić obecność wspomnianych już pę-cherzyków synaptycznych, gromadzących się w obrębie pewnych okolic błony presynaptycznej. Takie umiejscowienie jest szczególnie ważne ze względu na to, że impuls nerwowy uwalnia w ułamku milisekundy substancję przekaźnikową do szczeliny synaptycznej.

Wielkość pęcherzyków jest różna w różnych typach synaps i waha się od 30 do 60 nm. Zawsze jednak jeden pęcherzyk reprezentuje jednostkową stałą porcję (quantum) substancji przekaźnikowej. Różna bywa także gęstość optyczna pęcherzyków. Przyjmuje się, że te, które zawierają noradrenalinę, mają większą gęstość optyczną niż zawierające acetylocholinę.

Leave a Reply