postheadericon Synapsa

Pojęcie synapsy wprowadził w 1897 r. Sherrington, opisując ją jako po-łączenie pomiędzy dwoma neuronami, mające właściwości pobudzania lub hamowania przekaźnictwa nerwowego, zawsze w jednym ustalonym kierunku. On to również ustalił pojęcie sumowania algebraicznego ośrod-kowych działań pobudzeniowych i hamulcowych, a także opisał zjawisko opóźnienia synaptycznego.

Ciało komórki neuronu moto- rycznego oraz jego dendryty pokryte licznymi guzkami synaptycznymi (wg Katza). „Współczesne poglądy na rolę połączeń synaptycznych nie odbiegają od podanych przez Sherringtona. Jednakże dzięki udoskonalonej metodyce badań możliwe są obecnie bardziej dokładne stwierdzenia.

Leave a Reply