postheadericon Synapsa nerwowo-mięśniowa

Ten rodzaj kontaktu komórkowego badany był najbardziej gruntownie i badania te dostarczyły największej liczby informacji na temat współ-zależności między właściwościami budowy synapsy a zachodzącymi w niej zjawiskami fizjologicznymi. Dlatego też mechanizm przekaźnictwa chemicznego omawiany będzie na przykładzie złącza nerwowo-mięśnio- wego. Stwarza to oczywiście konieczność zapoznania się ze szczegółami budowy takiej synapsy.

Dochodząc w pobliże komórki mięśniowej akson oddaje szereg odga-łęzień, co umożliwia unerwienie wielu włókien mięśniowych przez jedną komórkę nerwową. W tym miejscu traci on również swoją osłonkę mielinową, a całe zakończenie nerwowe (z wyjątkiem miejsca, gdzie jest ono osadzone w zagłębieniach płytki ruchowej) pokrywa wyłącznie komórka Schwanna.

Końcowe rozgałęzienia aksonu tworzą szereg oddzielnych styków z wyspecjalizowaną okolicą włókna mięśniowego, zwaną płytką mchową.

Leave a Reply