postheadericon Stały wzrost

Stały wzrost ura sowości związany z wszelakim postępem technicznym u dotyczący zarówno osób dorosłych jak i dzieci, dodo zwiększenia liczby obrażeń odosobnionych po- ow, lecz także do zwiększenia obrażeń wielonarządo- d obrażeń odosobnionych poszczególnych narządów rażenia wielonarządowe stanowią poważny problem diagnostyczny i leczniczy. Ciężki stan chorego, wymagający szybkiego prawidłowego leczenia wielokierunkowego nie sprzyja często dokładności rozpoznania, zmuszając równocześnie do podjęcia niejednokrotnie do kolejności zaopatrzenia poszczególnych obrażeń. Ożywianie, zapewnienie drożności dróg oddechowych i wydolności oddechowej, opanowanie krwotoku, walka ze wstrząsem i przywrócenie wydolności krążeniowej są postępowaniem pierwszoplanowym, ale na-stępnie w grę wchodzi trudna decyzja co do wykonania zabiegu operacyjnego, zwłaszcza ,gdy istnieje kilka możliwości, a obrażenia wielonarządowe dotyczą DZIECKA. Zgromadzone już doświadczenie kliniczne wykazało możliwość ich skutecznego leczenia. Ciągle gromadzona jest wiedza kliniczna i organizacyjna zmierzająca do jednolitości schematu postępowania. ijczęściej jest pierwszym lekarzem oceniającym stan jemu też przypisuje się największe predyspozycje przy dalszym kierowaniu zespołem wielospecjalistycznym, bowiem w naszym kraju najwięcej dzieci z wszelkiego rodzaju urazami trafia do tzw. szpitali terenowych, które nie posiadają ani oddziałów chirurgii dziecięcej, ani chirurgów dziecięcych.

Wielką troskę zatem o dobro polskiego dziecka wykazał Zarząd Sekcji Urazowej PTChDz podejmując tematykę „Uraz wielonarządowy u dzieci”, organizując XI Jednodniówkę Dziecięcej Chirurgii Urazowej w dniu 18 XII 1982 r. w Pałacu Staszica – siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tym bardziej godnym podkreślenia jest fakt, że odbyła się ona w okresie stanu wojennego w Polsce, a liczba 237 uczest- ników – lekarzy z całej Polski dowodzi rangi zagadnienia i tematyki. Zorganizowanie takiej ogólnopolskiej konferencji byłoby niemożliwe, bez akceptacji i życzliwości władz państwowych.

Szczegółowo i wnikliwie omówiono najważniejsze problemy obrażeń wielonarządowych – diagnostyczne i lecznicze, w tym postępowanie chirurgiczne, problemy transportu i reanimacji. Przedstawiono również kazuistykę i wyniki leczenia oraz kwalifikację następstw urazów wielonarządowych w materiale PZU.

Uczestnicy konferencji obejrzeli film produkcji firmy UPJOHN pt. „Leczenie ciężkich zakażeń beztlenowcowych”. Duże zainteresowanie wzbudziła demonstrowana w czasie przerwy w obradach karetka reanimacyjna, wyposażona w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ożywianie i wykonanie zabiegu operacyjnego.

Leave a Reply