postheadericon Sarkocystoza

Chorobotwórczość. Sarkocystoza (sarcocystosis) w postaci ostrej charakteryzuje się bólami brzucha, biegunką oraz podwyższeniem temperatury ciała. W dalszym okresie choroby występują utrata łaknienia, złe samopoczucie chorego, bóle mięśni, zmniejszenie masy ciała oraz okresowo stany podgorączkowe. Okres wylęgania trwa prawdopodobnie ok. 10 dni. Opisywane są też inwazje bezobjawowe.

Wykrywanie. Rozpoznanie opiera się na wykryciu – w preparatach bezpośrednich (płyn Lugola) ze świeżego kału lub wykonanych z materiału otrzymanego metodami zagęszczającymi – oocyst o charakterystycznej strukturze. Wykorzystuje się też metodę Kato i Miura, pozwalającą na określenie intensywności zarażenia. W pracach wspólnych z parazytologami województwa szczecińskiego (Płotkowiak), prowadzącymi badania masowe, stwierdziliśmy, że najwyższe wskaźniki intensywności inwazji Sarcocystis w przewodzie pokarmowym cechują wspólne zarażenie z grzybami drożdżopodobnymi (Candida albicans, C. tropicalis, C. pseudotropica- lis, C. krusei, C. guilliermondii i in.). Dla różnicowania Sarcocystis z Cryptosporidium konieczna jest biopsja jelita cienkiego, z której materiał powinien być oceniany nie tylko w mikroskopie świetlnym, lecz także elektronowym.

Zwalczanie. Nie zostało opracowane. Toxoplasma gondii Nicolle et Manceaux, 1908 – Toksoplazma

Występowanie. Kosmopolityczny pierwotniak, pasożytujący wewnątrzkomórkowe w różnych tkankach człowieka i wielu zwierząt wg danych ŚOZ zarażenie dotyczy ‚/3 ludności świata. Prewalencja T. gondii – określona na podstawie dodatnich odczynów serologicznych z antygenem toksoplazmowym – w Polsce wynosi od 25 do 70% populacji (Dymowska, Kozar, Zemburowa, Umiński i in.), w Łodzi 13% badanych masowo (studenci, pracownicy zakładów bawełnianych) oraz 50-68% pacjentów, u których podejrzewa się kliniczną postać toksoplazmozy (Kurnatowska, Slaska, Sieczkowski).

Leave a Reply