postheadericon Ruchy bierne

Ustawienie i zakres ruchów biernych najłatwiej jest badać w pozycji leżącej, dzięki zmniejszonemu napięciu mięśniowemu: w przypadkach niezbyt nasilonych przykurczów odruchowych można ujawnić większy ich zakres. Pomiarów dokonuje się przykładając jedno ramię kątomierza do bocznej osi miednicy (równolegle do kości krzyżowej), a drugie ramię równolegle do badanego odcinka (lędźwiowego, piersiowego) lub oba ramiona równolegle do badanych odcinków kręgosłupa.

Wyprost badamy w pozycji leżącej na brzuchu, unosząc uda wraz z miednicą ku górze albo unosząc głowę i klatkę piersiową ku górze, przy opartej miednicy i udach.

Ruchy skrętne bada się w ułożeniu na plecach przy ustabilizowanej miednicy i wyciągniętej kończynie górnej w stronę wykonywania skrętu albo przy ustabilizowanej klatce piersiowej – miednica skręca się w stronę opartej na podłożu wyprostowanej kończyny.

Istniejące wygięcie bierne można badać w pozycji leżącej na plecach podkładając pod okolicę lędźwiową rękę i unosząc tę okolicę ku górze. Ruchy zginania i wyprostu można też badać w pozycji klęku – przy oparciu rąk o podłoże (unoszenie i obniżanie tułowia).

Ruchy w stawie krzyżowo-lęclźwiowym sprawdza się w pozycji leżącej sposobem zgięcia kończyn dolnych w stawach biodrowych i kolanowych aż do zupełnego zetknięcia się kolan z klatką piersiową. W przypadkach ograniczeń ruchowych wystąpi ból, ograniczenie lub zahamowanie ruchu. Ruchy rotacyjne przy wykonywaniu tego badania mogą ujawnić zmiany chorobowe i ból jednego ze stawów międzykręgowych lub jednostronne podrażnienie korzeni.

Właściwą dokumentację badania przebiegu choroby stanowią Karty Bólów Krzyża stosowane od 1981 roku w Klinice Ortopedycznej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie.

Karty Ostrego Bólu Krzyża zawierają wywiad kierunkowy, ogólny wywiad chorobowy, wyniki badania: ortopedycznego, radiologicznego i neurologicznego oraz opisują rodzaj i stopień bólu, podają datę epizodu bólowego.

Karta Przewlekłego Bólu Krzyża zawiera dane dotyczące samego bólu, jak długość trwania i charakter bólu, czynniki zwiększające i zmniejszające dolegliwości bólowe, różnicuje np. objawy stenozy od innych objawów bólów krzyża. W Karcie wymienia się także różne sytuacje towarzyszące bólom krzyża, jak okresy niezdolności do pracy, zaburzenia pęcherzowe, ponadto ocenia się sytuację rodzinną, warunki bytowania i rodzaj pracy wykonywanej przez chorego. Wszyst-

Leave a Reply