postheadericon Rozwój typu trójżywicielowego

Rozwój typu trójżywicielowego, tzn. że poszczególne stadia rozwojowe: larwa, nimfa i samica należące do jednego pokolenia, karmią się kolejno na trzech różnych żywicielach. Każde ww. stadium pobiera krew tylko jeden raz w swoim życiu i po nakarmieniu odpada od żywiciela. W glebie lub ściółce leśnej najedzona postać młodociana linieje i przechodzi w następne stadium rozwojowe, natomiast najedzona samica wytwarza jaja, które składa w jednym miejscu w dużych ilościach (średnio 2,5 tys.) i ginie. Okres całkowitego rozwoju osobniczego trwa od 1,5 roku do

Kleszcz Ixodes ricinus jest gatunkiem żywicielsko nieswoistym, może więc atakować wszystkie dostępne dla siebie kręgowce. Larwy preferują jednak drobne ssaki, ptaki, a nawet gady – krew pobierają 2-5 dni. Nimfy częściej atakują zwierzęta większe, jak np. jeże, zające, lisy, a także samy, jelenie i dziki – krew pobierają 2-7 dni. Samice natomiast atakują przeważnie duże zwierzęta leśne oraz gospodarskie, jak krowy, kozy, owce wypasane na polanach leśnych lub na pastwiskach graniczących z lasem – krew pobierają 6-11 dni. Samce odżywiają się głównie płynami ustrojowymi na żywiciela przechodzą przede wszystkim w celu znalezienia i zapłodnienia samic.

Leave a Reply