postheadericon Rozważania dotyczące urazów wielonarządowych

Prof. Marek i Jego współpracownicy, Jaegerman i Kunz [16] w pracy Dzieci jako ofiary wypadków drogowych donoszą, iż „przedstawione wyniki analizy są częścią szerszego, będącego w przygotowaniu opracowania ogółu wypadków drogowych i ich ofiar z terenu województwa miejskiego krakowskiego”. Badania te podjęli we współpracy z wydziałem ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie w ramach międzynarodowego programu koordynowanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wybór tego województwa dyktowała specyfika terenu, mały obszar, stosunkowo gęste zaludnienie, połączenie starego miasta i nowych dzielnic, skrzyżowanie ważnych szlaków tranzytowych i duży ruch turystyczny. Spośród kilku celów podjętego programu naukowego na czoło wybija się badanie wypadkowości wśród dzieci oraz poszukiwanie wskazali dla właściwych działań profilaktycznych.

Rozważania powyższe dotyczące urazów wielonarządowych u dzieci i u dorosłych zwracają uwagę na wyłaniający się w chirui]gii w ciągu ostatnich lat nowy poważny problem. Biorąc to pod uwagę, a także trudności i błędy w leczeniu doraźnym, nie najlepsze wyniki, niewiele stosunkowo publikacji na temat obrażeń wielonarządowych jak również i to, że dane z piśmiennictwa, dotyczące częstości występowania obrażeń wielonarządowych w grupie wszystkich urazów są bardzo rozbieżne i wynoszą od 3,6-40,3 proc. [9, 13] i naszą działalność w Szpitalu, który nie posiada sensu stricto oddz. chir. dziecięcej (a tylko wydzielone łóżka dziecięce w oddz. chir. ogólnej) – pragniemy mieć swój udział w spostrzeżeniach dotyczących trwałych następstw urazów wielonarządowych u dzieci – w odniesieniu do wszystkich urazów z takimi samymi na-stępstwami w materiale Państwowego Zakładu Ubezpieczeń w Jarosławiu.

Leave a Reply