postheadericon RÓŻNICOWANIE

Różnicowanie komórek lub ich specjalizacja występuje zarówno w orga-nizmach najprostszych – jednokomórkowych, jak i w organizmach o skomplikowanych czynnościach i budowie, np. w wielokomórkowych organizmach ssaków. Wielokomórkowe organizmy powstają z jednej komórki – zapłodnionej komórki jajowej. Komórka taka dzieląc się mitotycznie daje początek pokoleniom komórek potomnych, których liczba w dorosłym organizmie człowieka oceniana jest na około 1014-1015. Ta olbrzymia liczba komórek składających się na organizm człowieka występuje w postaci około 100 rodzajów różnych, mniej lub bardziej wyspecjalizowanych, prawidłowych komórek. Nietrudno jest zdać sobie zatem sprawę z tego, jak skomplikowane, a jednocześnie precyzyjne, procesy doprowadzają do ukształtowania organizmu człowieka.

Różnicowanie komórek może zachodzić w czasie całego życia człowieka. Jednak najbardziej intensywne procesy wchodzące w zakres tego zjawiska odbywają się w przebiegu rozwoju zarodkowego i płodowego. Wielka precyzja, z jaką w określonym czasie i na określonym terytorium zarodka czy płodu zachodzi różnicowanie, od dawna zwracały uwagę człowieka. Stworzono nawet specjalistyczną gałąź wiedzy noszącą nazwę epigenetyki, która zajmuje się związkami przyczynowymi zachodzącymi w przebiegu rozwoju zarodkowego i płodowego, a zatem także w przebiegu różnicowania.

Leave a Reply