postheadericon Różnicowanie lub specjalizację komórek cechuje więc

Komórki i następnie zanikając, wówczas proces taki nosi nazwę modulacji. Proces różnicowania komórek przebiega zazwyczaj z obniżeniem zdolności mitotycznego dzielenia się komórek.

Różnicowanie lub specjalizację komórek cechuje więc: 1) nieodwra-calność i dziedziczność procesów zachodzących w komórce i składających się na proces różnicowania oraz 2) obniżenie częstości występowania mitoz.

Leave a Reply