postheadericon Różnicowanie a cykl mitotyczny

Zazwyczaj zjawisko różnicowania wiąże się z mitotycznymi podziałami komórek. Związek ten należy rozumieć jako następstwo czasowe. Komórka nie zróżnicowana lub niecałkowicie zróżnicowana dzieli się mi- totycznie, a w jednej lub w obu komórkach potomnych zachodzą zmiany przesądzające o wystąpieniu różnicowania i o jego kierunku. Niekiedy bywa odwrotnie: zmiany decydujące o różnicowaniu komórki pojawiają się przed mitozą, w czasie syntezy DNA, a podział komórki doprowadza do powstania dwóch zróżnicowanych komórek bądź jednej zróżnicowanej i jednej nie zróżnicowanej.

Leave a Reply