postheadericon Różnicowanie

Różnicowanie polega na występowaniu w komórkach zmian, które doprowadzają do ujawnienia się wąskich biologicznych funkcji komórki, czyli do jej specjalizacji. Specjalizację taką należy rozumieć jako stan, w którym komórka rozpoczyna i prowadzi syntezę określonych substancji chemicznych, które niekiedy także magazynuje. Komórka me- zenchymatyczna jest komórką nie zróżnicowaną. W przebiegu procesu różnicowania komórka taka może rozpocząć syntezę, np. mukopolisacha- rydów siarkowych. Zmienia wówczas swoją budowę i staje się komórką chrząstki – chondrocytem.

Różnicowanie komórek jest procesem nieodwracalnym i dziedzicznym. Oznacza to, że komórka raz zdeterminowana nie zmienia swojego charakteru, co więcej, nowo nabyta cecha jest przenoszona na komórki potomne. Jeśli natomiast funkcjonalna cecha ujawnia się w komórce tylko na pewien czas, występując nawet w kilku czy kilkunastu pokole-

Leave a Reply