postheadericon Ropnie wątroby

– 250 mg/24 h, 5-10 rż. – 375 mg/24 h, 10-15 rż. 500 mg/24 h), w trzech dawkach podzielonych. Tinidazol w pełzakowicy jelitowej zaleca się per os przez 2-3, wyjątkowo – 5 dni (2 g jednorazowo lub 2 razy 600 mg/24 h) w ropniu wątroby – doustnie przez 3-5 dni (2 g jednorazowo lub w dawkach podzielonych) lub w powolnym wlewie dożylnym (800 mg – 1 g), raz na dobę. Ornidazol podaje się przez 5-10 dni, w pełzakowicy jelitowej per os (1 g/24 h w 2 równych dawkach), w ropniu wątroby zaś lub wieloogniskowej inwazji E. histolytica – per os, w dawkach podwojonych, lub w powolnym wlewie dożylnym (początkowo 1-1,5 g, potem 2 razy 500 mg/24 h). Seknidazol stosuje się per os 1-5 dni, jednorazowo w dawkach 2 g/ /24 h, dzieci: 30 mg/kg mc./24 h (na początku posiłku), w zarażeniach wieloogni- skowych podaje się dożylnie 2 g/24 h, przez 1-5 dni. Dla dzieci dawki wszystkich tych leków ustala się na podstawie szczegółowej informacji producenta.

W części przypadków ropni wątroby, płuc lub mózgu oraz zmian guzowatych (amoeboma) konieczny jest zabieg chirurgiczny. Leczenie pełzakowicy, zwłaszcza wieloogniskowej, powinno być prowadzone w warunkach szpitalnych.

Leave a Reply