postheadericon Rodzaje populacji komórkowych

Grupy komórek wchodzące w skład tkanek i narządów odznaczają się różnymi właściwościami wzrostu. Poprzednio określiliśmy wzrost jako zwiększanie masy organizmu dokonujące się głównie dzięki zwiększaniu liczby komórek (rozrostu) drogą podziałów mitotycznych. Liczba mitoz występujących w tkance może być zatem podstawą klasyfikacji zdolności do wzrostu poszczególnych tkanek i narządów.

Dla zwiększenia stopnia precyzji takiego podziału wprowadzono sta-tystyczne pojęcie populacji komórkowej. Jest to mianowicie grupa komórek o podobnych zdolnościach dzielenia się. W tym znaczeniu popu-

Leave a Reply